Missie, visie en waarden

Missie

AC Hoppeland ziet het als zijn missie om de atletiek in al zijn facetten te promoten in Poperinge en omgeving en voor zijn leden een ideale omkadering te creëren om atletiek te beoefenen.

Visie

• AC Hoppeland wil een promotor van atletiek zijn: we willen atletiek bekend, aantrekkelijk en populair maken in Poperinge en omgeving zodat wie wil sporten aan atletiek denkt en voor deze sport kiest.

• AC Hoppeland wil de conditie en de prestaties van alle leden op een verantwoorde wijze onderhouden, en zo gewenst, verbeteren.

• AC Hoppeland wil het deelnemen aan wedstrijden en sportieve evenementen stimuleren.

• AC Hoppeland wil de omkadering bieden zodat talent uit Poperinge en omgeving zich tot topatleet kan ontwikkelen binnen onze vereniging.

Waarden

AC Hoppeland steunt in zijn werking op volgende waarden:

• Respect ten opzichte van ieder individu en iedere vereniging.

• Eerlijkheid tegenover elkaar, in sportcontext houdt dit ook fairplay in.

• Verantwoord zowel pedagogisch, medisch als ethisch.